O PALUBĚ


Myšlenka konceptu „Mojí paluby“ se rodila postupně.
Po 8 letech práce s klienty v rámci firemního vzdělávání na míru jsem jednotlivé potřeby klientů opracovávala, vylepšovala a připravovala do současné podoby konceptu.

Mojí vizí bylo vytvořit ucelený koncept, který umožní manažerům-lídrům mít „po ruce“ vše, co je pro budování týmů potřebné, užitečné a do manažerské práce nezbytné.
Profesi manažera vnímám jako službu. Službu lidem, které vedete. Pokud svým lidem dobře „sloužíte“ a dokážete jim vytvořit v práci takové podmínky, že se cítí spokojení a šťastní, jsou dlouhodobě motivovaní a výkonní, a svojí radostí a zápalem pro věc dokážou pozitivně strhnout ostatní členy týmu.
Zařídit to tak, aby se to skutečně dělo v každém týmu, je pak skutečné UMĚNÍ!
Tým je VAŠE PALUBA.
Jak Vám to uvnitř týmu funguje, je jen o Vás a Vašich lidech!
A to je VAŠE UMĚNÍ!

Pro spolupráci na tématech si vybírám kolegy-hosty, kteří si sami prošli manažerskou cestou, mají bohaté zkušenosti se zaváděním konkrétních principů leadershipu, jsou zajímaví pro publikum a mám s nimi osobní, dlouholetou zkušenost.
Pokud se chcete vydat na plavbu s námi, neváhejte si rezervovat palubní lístek, protože počet pasažérů je vždy přesně určen.
Těšíme se na Vás!

Jana Richtmanová
Moje paluba


POSLÁNÍ

Podporovat lidi v budování úspěšných týmů je mým posláním.

Práce s lidmi je krásná.
Naplňuje mě.
Pomáhám lidem osobnostně růst a lídrovsky se posouvat.


HODNOTY

Při své práci se opírám o hodnoty, jako jsou silné vztahy s klienty, důvěra, partnerství, empatie, poctivost a připravenost, respekt a podpora pro odlišnost povah lidí, kladu důraz na atmosféru, zpětnou vazbu a bezpečné prostředí.


CO, PROČ A JAK DĚLÁM?

Když jsem po 10-leté manažerské zkušenosti přišla na to, že rozvoj lidí a péče o ně je mému srdci nejbližší a mám v této oblasti viditelné úspěchy, hledala jsem další cestu „své plavby“.
Odjakživa mě bavilo povídat si s lidmi, miluji silné příběhy a zážitky.
Jsem šťastná, když mohu s klienty objevovat nové obzory, docházet s nimi k „aha efektům“, stimulovat je k práci na sobě sama a podporovat je k odvaze vykročit do neznáma.
Proto dnes pomáhám svým klientům odhalovat jejich silné stránky a pracuji společně s nimi na jejich dalším vzdělávání a seberozvoji tak, aby se v práci cítili spokojeně, šťastně a měli možnost zažívat každodenně menší či větší úspěchy.

Co zažijete při plavbě se mnou?

Věci, na kterých pracuji, musí mít smysl a řád, jsem nadšenou propagátorkou koncepcí a funkčních principů. Práce na sobě sama je dřina a zkratky zde nefungují. Je to dlouhodobý proces a výsledky se dostavují po měsících, ale někdy i letech, až se vše pěkně spojí a dozraje. Každý máme své tempo, důležitá je motivace a chuť pro změnu.
Pracuji interaktivně, zážitkově, nepřednáším teorie, jdu co nejvíce pod povrch. Připravuji se nejen já, ale i klienti ještě před tím než se poprvé setkáme na programu.

Usiluji o to, aby lídři byli při své práci s lidmi autentičtí a odvážní ve svém odhalování svého nitra. Jsem přesvědčená, že jen skrze sebepoznání a vnitřní leadership budou schopni být jako lídři přitažliví a srozumitelní pro své okolí.
Baví mě mladé manažery na této cestě vést, inspirovat a vyburcovat je k přemýšlení o vlastní cestě spokojenosti při práci s jejich lidmi.
Se zkušenějšími manažery mě pak baví posouvat je na jejich cestě ještě o stupínek výš a dál než si oni sami myslí, že je možné…