Excelentní vedení porady


Typ programu: trénink
Časová dotace:  1den (9:00 – 17:00)
Počet účastníků: max 8 lidí
Cena programu: 4 900,- Kč (neplátce DPH)
Lektorka: Jana Richtmanová


Pozn.: sleva 10% při účasti 3 a více účastníků z 1 společnosti.

Také je zajištěno občerstvení (káva, voda, čaj, sendviče, sladké pečivo) po celý den.

Že není aktuálně vypsaný termín na tento program?
Přihlaste se do seznamu zájemců na tuto plavbu.
Jakmile se pasažérský seznam naplní, budete s dostatečným časovým předstihem informováni o termínu plavby.

Mám zájem o plavbu s tímto programem

Hlavní cíl programu:
Natrénovat si prakticky celou kompetenci „vedení skupiny“ jako jakoukoliv skupinovou interakci.

Popis programu:

 • Trénink se zaměřuje na dovednost vést excelentně skupinovou interakci, ať jste v jakékoliv roli či vztahu ke skupině, před kterou stojíte.
 • Trénink posiluje Vaši schopnost nadchnout a získávat skupinu na Vaši stranu pro téma, kvůli kterému jste se skupinově potkali.
 • Trénink Vás zároveň naučí, že jakákoliv interakce je zároveň příležitostí k posilování Vašeho leadershipu a motivace lidí v týmu.

Koho program jistě přitáhne:

 • Každého, kdo pracuje se skupinou lidí (nemusí to být nutně jeho hlavní náplň práce) a chce zlepšit svoji dovednost při interakci se skupinou.
 • Každého, kdo si uvědomuje, že obsah sdělení není jediným atributem pro to, aby byl výsledek skupinového setkání efektivní.
 • Každého, kdo chce vědomě svoji dovednost ve skupinové interakci využívat pro motivaci lidí v jakémkoliv společném tématu týmu.

Přínosy programu:

 • Získáte znalostní bázi pro úspěšné, efektivní vedení porad a jakýchkoliv typů skupinového setkání.
 • Procvičíte si vedení různých typů porad s různými osobnostními typy lidí.
 • Získáte zpětnou vazbu od ostatních účastníků tréninku.
 • Zpracujete si svůj akční rozvojový plán, na kterém budete pracovat, a který si budete moci zkonzultovat s trenérkou po určité době po tréninku.

Obsahová náplň programu:

 • Zásady pro vedení porad
 • Typy porad
 • Styly vedení porady – jak vést poradu?
 • Jakou roli hraje skupinová dynamika a týmové vztahy při vedení porady?
 • Jak pracovat s dotazy a námitkami?
 • Příprava efektivní porady – cíl, struktura, účastníci, techniky vedení, komunikační strategie, zápis, vyhodnocení (debriefing)
 • Vedení porady – realizace, průběžná kontrola, pojištění výsledku – PRAKTICKÝ NÁCVIK
 • Jak vědomě pracovat při vedení skupinového setkání na svém vnitřním a vnějším leadershipu?

Jak bude plavba probíhat?

 • Pracuji v příjemné, důvěrné atmosféře tak, aby se účastníci kurzu cítili dobře a plně se soustředili na svůj rozvoj.
 • Všechny aktivity na kurzu jsou interaktivní, zážitkové s jasným cílem na užitek do praxe a zároveň jsou inspirativní a podnětné k přemýšlení o sobě i druhých.
 • Důraz kladu na zpětnou vazbu od účastníků sobě navzájem, a učení se přijímání a poskytování zpětné vazby v reálném prostředí.
 • Pracuji jak s modelovými situacemi z praxe účastníků, tak i s dostatečnou zásobou rolových her, modelových situací a cvičení.
 • U všech aktivit pracuji s rozborem emoční a věcné roviny. Toto napomáhá účastníkovi programu uvědomovat si sebe sama v interakci s druhými.

Líbí se Vám tento program a rádi byste jej realizovali interně ve Vaší společnosti na míru Vašim potřebám? Neváhejte nás kontaktovat, určitě se domluvíme!