MOJE BRAŠNA MANAŽERA


Typ programu: rozvojový kurz
Časová dotace:  2 dny (9:00 – 17:00)
Počet účastníků: max 8 lidí
Cena programu: 8 900,- Kč (neplátce DPH)
Lektorka: Jana Richtmanová


Pozn.: sleva 10% při účasti 3 a více účastníků z 1 společnosti.

Také je zajištěno občerstvení (káva, voda, čaj, sendviče, sladké pečivo) po celý den.

REZERVOVAT PALUBNÍ LÍSTEK

Hlavní cíl programu:
Získat kvalitní znalostní bázi v tématu vedení lidí a zároveň zlepšit Vaši aktuální rozvojovou úroveň této manažerské kompetence.

Popis programu:

 • Program dává ucelený pohled na principy leadershipu tak, abyste již nezkoušeli věci dělat jen intuitivně, ale dělali věci správné.
 • Brašna manažera pomáhá mladým manažerům zorientovat se v jejich roli.
 • Brašna pracuje s Vaším vnitřním potenciálem a umožňuje vybrat si vlastní cestu, která bude přínosná pro celý tým.

Koho program jistě přitáhne:

 • Všechny začínající manažery, vedoucí týmu.
 • Všechny, kteří se na roli manažera v brzké době chystají.
 • Všechny, kteří již působí v manažerské roli a chtějí se zdokonalit v roli lídra.

Přínosy programu:

 • Poznat sám sebe, uvědomit si svůj potenciál a potenciál kolegů.
 • Lépe se zorientovat v roli vedoucího týmu, chápat celek a širší souvislosti.
 • Seznámit se s principy vedení lidí.
 • Umět pracovat efektivně se silnými stránkami jednotlivých členů týmu a dále je rozvíjet.
 • Naučit se definovat své cíle a kroky k jejich dosažení.
 • Naučit se v každodenním konání akce uplatňovat vědomý postup a neustále pracovat s duševním postojem (u sebe i ostatních).
 • Naučit se přijímat a konat závazná manažerská rozhodnutí.

Co budeme během plavby dělat?
Budeme prostřednictvím různých aktivit, jejich rozboru a následné diskuse hledat odpovědi na otázky:

 • Jaký je můj preferovaný styl vedení a kdy použít pro efektivní výsledek jiný styl?
 • Jak úspěšně řídit pracovní výkon a dosahovat výsledků prostřednictvím lidí v týmu?
 • Proč usilovat nejen o to být dobrým manažerem, ale také skvělým lídrem?
 • Proč je důležité budovat si vztahy a jak to dělat nejlépe?
 • Jak si mám vybudovat svou přirozenou autoritu?
 • Proč jsou moje postoje a chování důležité pro moji manažerskou roli?
 • Jak propojit znalostní bázi z kurzu s dovednostmi a schopnostmi v praxi? = Co a jak použít ze své „manažerské brašny“?

Obsahová náplň programu:
1. modul: Role manažera

a. Úloha, role a činnosti manažera
b. Role manažera jako „služba“
c. Osobnost manažera (leadera) a jeho integrita
d. Postoje a jejich vliv na výsledek

2. modul: Vedení lidí a týmů

a. Rozvojová úroveň jednotlivce / týmů D1 – D4
b. Teorie vedení lidí: od Mc Gregora po Blancharda
c. Situační vedení S1 – S4
d. Test – styly vedení (jaký je Váš preferovaný styl vedení, který máte jako záložní?)

3. modul: Motivace

a. Motivace jednotlivců/týmu vs. leadership, který vědomě uplatňujete
b. Jak zvýšit motivaci?
c. Jak pracovat s potřebami lidí?

4. modul: Komunikace na pracovišti

I. Efektivní komunikace – obecné principy

a. 4x Parametry efektivní komunikace a jak je naplnit?
b. Nástroje komunikace
c. Proč a jak budovat vztahy s okolím?

II. Manažerská komunikace – silný nástroj motivace

a. Zpětná vazba – základní principy
b. Koučovací zpětná vazba


Líbí se Vám tento program a rádi byste jej realizovali interně ve Vaší společnosti na míru Vašim potřebám? Neváhejte nás kontaktovat, určitě se domluvíme!

PRAHA

Konferenční centrum GreenPoint
Adresa:  Dvouletky 529/42, Praha 10
www.kc-greenpoint.cz

BRNO

Otevřená zahrada
Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno
www.otevrenazahrada.cz