Mírové rozhovory


Typ programu: trénink
Časová dotace:  2 dny (9:00 – 17:00)
Počet účastníků: max 8 lidí
Cena programu: 8 900,- Kč (neplátce DPH)
2 lektorky:
Jana Richtmanová
Katka Topinková


Pozn.: sleva 10% při účasti 3 a více účastníků z 1 společnosti.

Také je zajištěno občerstvení (káva, voda, čaj, sendviče, sladké pečivo) po celý den.

REZERVOVAT PALUBNÍ LÍSTEK

Motto: „…nejde o váš osobní výkon, jde o to, jakého výkonu dosáhnete prostřednictvím druhých.“
Steve Radcliffe

Hlavní cíl programu:
Trénink propojuje znalosti z úvodního kurzu „Brašna manažera“ a trénuje dovednost vést kvalitní rozhovor s podřízeným tak, aby reflektoval jeho rozvojovou úroveň D1 – D4, a zároveň maximalizoval výsledek každého takového rozhovoru.
Trénink se zaměřuje na vedení 4 nejtypičtějších manažerských rozhovorů.

Popis programu:

 • Praktický trénink, který Vám umožní si prakticky vyzkoušet Vaši schopnost motivovat podřízené a pojistit si výsledek ve vykonání akce.

Klíčová slova plavby:

 • rozvojová připravenost na splnění úkolu (odbornost, motivace)
 • styl vedení S1 – S4
 • formulace očekávání na straně nadřízeného a podřízeného
 • zodpovědnost za splnění úkolu / zodpovědnost za svoji motivaci
 • rozvoj kompetencí podřízeného
 • řízení výkonu (PDCA, VAK)

Přínosy programu:

 • Získáte ucelený přehled o typech manažerských rozhovorů, které běžně v praxi používáte.
 • Naučíte se správně vyhodnocovat, kdy a jaký používat.
 • Procvičíte si přípravu, vedení a vyhodnocování rozhovorů.
 • Naučíte se přizpůsobovat obsah a způsob Vaší komunikace rozvojové úrovni podřízeného a jeho osobnostní typologii.
 • Dostanete zpětnou vazbu na vedení rozhovoru od kolegů a společně budete sdílet zkušenosti.

Obsahová náplň programu:

 • Úvod do manažerské komunikace
 • 4 podmínky úspěšné efektivní komunikace
 • Umění vedení dialogu
 • Příprava, struktura, vedení rozhovoru a následné kroky
 • Rozhovor o pracovní činnosti
  • Zadávání úkolu
  • Delegování
 • Problémový rozhovor
 • Rozvojový rozhovor
 • Hodnotící rozhovor
 • Práce s potřebami, motivací, hodnotami
 • Co dělat, když…? (příklady z Vaší praxe, diskuse, sdílení)

Jak bude plavba probíhat?

 • Účastníkům programu bude zaslán cca 1 měsíc před konáním akce dotazník individuálních potřeb a specifikace zadání, vztažené k individuálním rozvojovým cílům; účastníci formulují své případové situace.
 • Budeme pracovat jak s modelovými situacemi z praxe účastníků, tak i s dostatečnou zásobou rolových her, modelových situací a cvičení, které se již osvědčily.
 • U všech aktivit budeme pracovat s rozborem emoční a věcné roviny. Toto napomáhá účastníkovi programu uvědomovat si sebe sama v interakci s druhými.

Líbí se Vám tento program a rádi byste jej realizovali interně ve Vaší společnosti na míru Vašim potřebám? Neváhejte nás kontaktovat, určitě se domluvíme!

Praha

Konferenční centrum GreenPoint
Adresa:  Dvouletky 529/42, Praha 10
www.kc-greenpoint.cz